Виділені кошти для поповнення матеріально-технічної бази гімназії

Budget 1

Budget 2

Budget 3

Budget 4

Budget 5

Budget 6

Budget 7

Budget 8

Budget 9

Budget 10

Budget 11

Budget 12

Budget 13

Budget 14

Budget 15

Budget 16

Budget 17

Budget 18

Budget 19