Виділені кошти для поповнення матеріально-технічної бази гімназії

Budget 1

Budget 2